หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail
วิสัยทัศน์
โครงสร้างพื้นฐานดี มีรายได้เพิ่ม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต

ติดต่อเรา

แบบฟอร์มติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน

  • สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
  • 86 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
  • 044-110661
  • 6311606@dla.go.th

แผนที่