หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail
วิสัยทัศน์
โครงสร้างพื้นฐานดี มีรายได้เพิ่ม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต

Personnel

กองคลัง

 • thumbnail

  นางชลิดา ฉากรัมย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางพฤธิรัศมิ์ การเพียร

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวภัชชญา พรภิรมย์สวัสดิ์

  เจ้าพนักงานจ้ดเก็บรายได้

 • thumbnail

  ศิริรัตน์ นุกาศรัมย์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางชัชยาวรรณ อุไรพันธ์

  พนักงานจ้างทั่วไป