หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสมศักดิ์ นุยืนรัมย์

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0833289186 044110661

อีเมล