หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail
วิสัยทัศน์
โครงสร้างพื้นฐานดี มีรายได้เพิ่ม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายแสนสุข กองรัมย์

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0874608734

อีเมล