หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail
วิสัยทัศน์
โครงสร้างพื้นฐานดี มีรายได้เพิ่ม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ นุยืนรัมย์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

 • thumbnail

  นายแสนสุข กองรัมย์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

 • thumbnail

  นายชอบ สายแสงจันทร์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

 • thumbnail

  นายสำริด กรรณรัมย์

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล