อบต.บ้านตะโกรวมใจสู้ภัยแล้ง

ข่าวสารล่าสุด

เมษายน 26, 2016 - ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้าง ประชาสัมพัน ... +++ มีนาคม 30, 2016 - ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้เข้าชม :2923 +++ มีนาคม 23, 2016 - ประชาสัมพันธ์งบรับจ่ายปี 2557 ประชาสัมพัน ... +++ มีนาคม 18, 2016 - แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ แผนพัฒนาประ ... +++ มีนาคม 18, 2016 - ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประชาสัมพัน ... +++ มีนาคม 3, 2016 - ประชาสัมพันธ์จัดซื้อคอมพิวเตอร์และปรินซ์เตอร์ ประชาสัมพัน ... +++ กุมภาพันธ์ 26, 2016 - ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อเก้าอี้ประชุม ประชาสัมพัน ... +++ กุมภาพันธ์ 19, 2016 - การจัดที่พักรับรองหีบไฟพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ 18 กุมภาพันธ์ ... +++ กุมภาพันธ์ 14, 2016 - การมอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการ สำนักงานพัฒ ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - วิธีการและผลการตัดสินจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อส ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - วิธีการและผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถนน ค ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - วิธีการและผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถนน ค ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - วิธีการและผลการตัดสินจัดซื้อจัดจ้าง โครงการแอสฟ ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - วิธีการและผลการตัดสินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ คสล.ห ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา โครงการก่อส ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา โครงการก่อส ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา โครงการก่อส ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา โครงการถนนแ ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา โครงการ คสล.ห ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก สอบราคาจ้าง ... +++ webdesign


การจัดที่พักรับรองหีบไฟพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ

7100_4243

18 กุมภาพันธ์  2559  อบต.บ้านตะโก จัดสถานที่เพื่อพักรับรองหีบพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ แม่สมบูรณ์   อพรรัมย์ ผู้เข้าชม :7275

อ่านเพิ่มเติม »

การมอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการ

11111007

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  มอบรถสามล้อโยกให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว  นายเที่ยง  นิกูลรัมย์  หมู่  1  ตำบลบ้านตะโก  อำเภอห้วยราช  จังหวุัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าชม :7781

อ่านเพิ่มเติม »

มอบเงินให้กับผู้ยากไร้

11111004

13  มกราคม  2559 สำนักงาน พมจ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ อบต.บ้านตะโก  มอบเงินให้กัผู้ยากไร้ ผู้เข้าชม :5174

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์งบรับจ่ายปี 2557

ประชาสัมพันธ์งบรับจ่ายปี 2557 ผู้เข้าชม :3653

อ่านเพิ่มเติม »

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ผู้เข้าชม :4250

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ผู้เข้าชม :4255

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้าง

ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาก่อสร้าง ผู้เข้าชม :205

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์จัดซื้อคอมพิวเตอร์และปรินซ์เตอร์

ประชาสัมพันธ์จัดซื้อคอมพิวเตอร์และปรินซ์เตอร์ ผู้เข้าชม :5755

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ผู้เข้าชม :34390