12 สิงหามหาราชินี

ข่าวสารล่าสุด

กันยายน 2, 2014 - แผนสามปี 2558 – 2560 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 แผนสามปี 2558 ̵ ... +++ สิงหาคม 29, 2014 - การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอ้คคีภัย 27  สิงหาคม  2557 ... +++ สิงหาคม 21, 2014 - โครงการจัดตั้งฟาร์มเกษตรทฤษฏีใหม่ 18  สิงหาคม  2557 ... +++ สิงหาคม 19, 2014 - กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน 19 สิงหาคม 2557  น ... +++ สิงหาคม 19, 2014 - ขอความร่วมมือผลักดันการปฏิรูปนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ผลักดันการป ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แบบสรุปข้อสั่งการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดาวน์โหลดข้ ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - ประชาสัมพันธ์”คืนความสุขให้คนในชาติ” คืนความสุข ผ ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แผนการดำเนินงานปี 2557 แผนการดำเนิ ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แผนสามปี 2557 – 2559 (เพิ่มเติม)ครั้งที่1 แผนสามปีเพิ ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แผนสามปี 2557 – 2559 แผนสามปี-2557-2559 ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แผนสามปี 2556 -2558 (เปลี่ยนแปลง) แผนสามปี 2556-2558 ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แผนสามปี 2556 – 2558 (เพิ่มเติม) แผนสามปี-2556-เ ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แผนสามปี 2556 – 2558 แผนสามปี 2556-2558 ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แผนสามปี 2555 – 2557 แผนสามปี 2555-2557 ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แผนสามปี 2554-2556 แผนสามปี 2554 ̵ ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - ผู้เข้าชม :3351 +++ สิงหาคม 13, 2014 - กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 ผู้เข้าชม :4624 +++ สิงหาคม 13, 2014 - ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 1/25557 สภาองค์การบ ... +++ กรกฎาคม 14, 2014 - ประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2557 องค์การบริห ... +++ กรกฎาคม 7, 2014 - ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ แผนผังการขอ ... +++ webdesign


การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอ้คคีภัย

b1

27  สิงหาคม  2557  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสนและบ้านเกตุใต้  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัย ผู้เข้าชม :953

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการจัดตั้งฟาร์มเกษตรทฤษฏีใหม่

1

18  สิงหาคม  2557  ส่วนส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราชและโรงเรียนบ้านโชคกราด  จัดกิจกรรมโครงการจัดตั้งฟาร์มเกษตรทฤษฏีใหม่  ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าชม :2701

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน

DSCF0233

19 สิงหาคม 2557  นายสมศักดิ์  นุยืนรัมย์   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมพิธีปักเขตวิสุงคามสีมา  วัดบ้านเกต ตำบลบ้านตะโก  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าชม :3245

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่ 12 สิงหาคม 2557

1523169632964

ผู้เข้าชม :4625

อ่านเพิ่มเติม »

ประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2557

DSCF0078

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  ร่วมกับ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง โรงเรียนบ้านเกตุ โรงเรียนบ้านโชคกราดและชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้าน จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี  2557 ผู้เข้าชม :9213

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด


แบบสรุปข้อสั่งการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ดาวน์โหลดข้อมูลที่  www.ppb.moi.go.th “ข้อสั่งการของหัวหน้า คสช.” ข้อสั่งการ ผู้เข้าชม :3420

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์”คืนความสุขให้คนในชาติ”

คืนความสุข ผู้เข้าชม :3434

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 1/2557

สอบราคาซื้ออาหารเสริมนม ผู้เข้าชม :13021

อ่านเพิ่มเติม »

6

สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางฯ จัดซื้อรถยนต์ ผู้เข้าชม :21723

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ผู้เข้าชม :24761