อบต.บ้านตะโกรวมใจสู้ภัยแล้ง

ข่าวสารล่าสุด

กุมภาพันธ์ 9, 2016 - วิธีการและผลการตัดสินจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อส ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - วิธีการและผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถนน ค ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - วิธีการและผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถนน ค ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - วิธีการและผลการตัดสินจัดซื้อจัดจ้าง โครงการแอสฟ ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - วิธีการและผลการตัดสินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ คสล.ห ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา โครงการก่อส ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา โครงการก่อส ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา โครงการก่อส ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา โครงการถนนแ ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา โครงการ คสล.ห ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก สอบราคาจ้าง ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - หลักเกณฑ์การพิจาณาคัดเลือก สอบราคาจ้าง ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก สอบราคาจ้าง ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก สอบราคาจ้าง ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก สอบราคาจ้าง ... +++ กุมภาพันธ์ 9, 2016 - รายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 1 แสนบาท รายละเอียดโ ... +++ กุมภาพันธ์ 8, 2016 - รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2557 รายงานวิเคร ... +++ กุมภาพันธ์ 8, 2016 - รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีตสายบ้านตะโก -บ้านเกตุ(บร2067) รายงานผลการ ... +++ กุมภาพันธ์ 8, 2016 - รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านโชคกราด หมู่ 4 สายหนองป่าช้า รายงานผลการ ... +++ กุมภาพันธ์ 8, 2016 - รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสน หมู่ 2(สถ.ศพด2) รายงานผลการ ... +++ webdesign


มอบเงินให้กับผู้ยากไร้

11111004

13  มกราคม  2559 สำนักงาน พมจ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ อบต.บ้านตะโก  มอบเงินให้กัผู้ยากไร้ ผู้เข้าชม :3773

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน

71

22  ตุลาคม  2558  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์  มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายของเด็กและเยาวชน ผู้เข้าชม :14765

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด


รายการประชุมประจำเดือนมกราคม 2559

รายการประชุมประจำเดือนมกราคม 2559 ผู้เข้าชม :590

อ่านเพิ่มเติม »

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐปี 2559

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐปี 2559 ผู้เข้าชม :591

อ่านเพิ่มเติม »

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ผู้เข้าชม :1320

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

วิธีการและผลการตัดสินจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่2 บ้านโสน ผู้เข้าชม :508

อ่านเพิ่มเติม »

วิธีการและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการถนน คสล.หมู่7 สายสี่แยกวัดบ้านเกต ผู้เข้าชม :509

อ่านเพิ่มเติม »

วิธีการและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการถนน คสล.หมู่4 สายหนองป่าช้า ผู้เข้าชม :510

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ผู้เข้าชม :33020