12 สิงหามหาราชินี

ข่าวสารล่าสุด

ตุลาคม 16, 2014 - ราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด.บ้านตะโก nราคากลางศพด. ... +++ ตุลาคม 16, 2014 - ราคากลางโครงการถนน คสล.หมู่ 4 ราคากลาง คสล. ... +++ ตุลาคม 16, 2014 - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก ประกาศสอบรา ... +++ ตุลาคม 16, 2014 - ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ คสลหมู่ 4 บ้านโชคกราด สายหนองป่าช้า ประกาศสอบรา ... +++ ตุลาคม 15, 2014 - รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557 รายงานการปร ... +++ ตุลาคม 13, 2014 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 58 ข้อบัญญัติป ... +++ กันยายน 16, 2014 - โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายท้องถิ่นและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 11  กันยายน  2557 ... +++ กันยายน 9, 2014 - แผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560 plan58 ผู้เข้าชม ... +++ กันยายน 2, 2014 - แผนสามปี 2558 – 2560 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 แผนสามปี 2558 ̵ ... +++ สิงหาคม 29, 2014 - การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอ้คคีภัย 27  สิงหาคม  2557 ... +++ สิงหาคม 21, 2014 - โครงการจัดตั้งฟาร์มเกษตรทฤษฏีใหม่ 18  สิงหาคม  2557 ... +++ สิงหาคม 19, 2014 - กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน 19 สิงหาคม 2557  น ... +++ สิงหาคม 19, 2014 - ขอความร่วมมือผลักดันการปฏิรูปนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ผลักดันการป ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แบบสรุปข้อสั่งการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดาวน์โหลดข้ ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - ประชาสัมพันธ์”คืนความสุขให้คนในชาติ” คืนความสุข ผ ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แผนการดำเนินงานปี 2557 แผนการดำเนิ ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แผนสามปี 2557 – 2559 (เพิ่มเติม)ครั้งที่1 แผนสามปีเพิ ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แผนสามปี 2557 – 2559 แผนสามปี-2557-2559 ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แผนสามปี 2556 -2558 (เปลี่ยนแปลง) แผนสามปี 2556-2558 ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แผนสามปี 2556 – 2558 (เพิ่มเติม) แผนสามปี-2556-เ ... +++ webdesign


โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายท้องถิ่นและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

100_2591

11  กันยายน  2557  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  ร่วมกับ  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์  จัดอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายท้องถิ่นและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ผู้เข้าชม :7616

อ่านเพิ่มเติม »

การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอ้คคีภัย

b1

27  สิงหาคม  2557  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสนและบ้านเกตุใต้  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก  จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัย ผู้เข้าชม :10901

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการจัดตั้งฟาร์มเกษตรทฤษฏีใหม่

1

18  สิงหาคม  2557  ส่วนส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราชและโรงเรียนบ้านโชคกราด  จัดกิจกรรมโครงการจัดตั้งฟาร์มเกษตรทฤษฏีใหม่  ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เข้าชม :12656

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน

DSCF0233

19 สิงหาคม 2557  นายสมศักดิ์  นุยืนรัมย์   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมพิธีปักเขตวิสุงคามสีมา  วัดบ้านเกต ตำบลบ้านตะโก  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าชม :13185

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่ 12 สิงหาคม 2557

1523169632964

ผู้เข้าชม :13546

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด


รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557

รายงานการประชุมผู้บริหารและพนักงานท้องถิ่นประจำเดือน  ตุลาคม  2558 ผู้เข้าชม :1169

อ่านเพิ่มเติม »

แบบสรุปข้อสั่งการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ดาวน์โหลดข้อมูลที่  www.ppb.moi.go.th “ข้อสั่งการของหัวหน้า คสช.” ข้อสั่งการ ผู้เข้าชม :13354

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ราคากลางโครงการก่อสร้าง ศพด.บ้านตะโก

nราคากลางศพด.บ_านโสนม.2 ผู้เข้าชม :963

อ่านเพิ่มเติม »

ราคากลางโครงการถนน คสล.หมู่ 4

ราคากลาง คสล.ม.4 ผู้เข้าชม :957

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก

ประกาศสอบราคา อาคารศพด.บ้านตะโก ผู้เข้าชม :970

อ่านเพิ่มเติม »

ดูทั้งหมด

ผู้เข้าชม :25574