ข่าวสารล่าสุด

เมษายน 24, 2014 - ประกาศคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร (นักบริหารงาน อบต.8) ประกาศคัดเล ... +++ เมษายน 22, 2014 - ประกาศ อบต.บ้านตะโก เรื่อง กำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ขนาดกลางเป็นกรณีพิเศษ กำหนดตำแหน่ ... +++ เมษายน 21, 2014 - วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 9 เมษายน  2557 อบ ... +++ เมษายน 4, 2014 - รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2557 รายงานประชุ ... +++ เมษายน 1, 2014 - ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2558 – 2560 ระหว่างวันที่ 19-31 มีนาคม 2557 เพื่อกำหนดท ... +++ มีนาคม 25, 2014 - สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป องค์การบริห ... +++ มีนาคม 22, 2014 - โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์   สวนศึกษาฯ อ ... +++ มีนาคม 20, 2014 - วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม  2557  อ ... +++ มีนาคม 11, 2014 - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนสามปี 2558 – 2560 ประชาสัมพัน ... +++ กุมภาพันธ์ 28, 2014 - โครงการช่วยเหลือปัญหาทางสังคม องค์การบริห ... +++ กุมภาพันธ์ 24, 2014 - สอบราคาจ้างโครงการถนน คสล.ภายในบ้านโชคดีหมู่ 5 สอบราคาจ้าง ... +++ กุมภาพันธ์ 18, 2014 - ประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดพื้นที่ อบต.บ้านตะโก กำหนดเขตพื้ ... +++ กุมภาพันธ์ 17, 2014 - รายงานการติดตามประเมินผลแผนปี 2556 ผู้เข้าชม :19407 ... +++ กุมภาพันธ์ 15, 2014 - ศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบูรณ์ 10-12 กุมภาพันธ ... +++ กุมภาพันธ์ 13, 2014 - โครงการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อปท. โครงการประช ... +++ กุมภาพันธ์ 7, 2014 - ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่1/2557 ประชุมสภา ผู ... +++ มกราคม 29, 2014 - ประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประชาสัมพัน ... +++ มกราคม 28, 2014 - ประกาศจัดตั้ง อบต.บ้านตะโก จัดตั้ง อบต. ... +++ มกราคม 21, 2014 - ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบรายการและชำระภาษีประจำปี 2557 download ผู้เข้าช ... +++ มกราคม 20, 2014 - อบรมแผนชุมชน 20 มกราคม 2557  อบ ... +++ webdesign

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาฯ  ผู้นำชุมชนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ผู้เข้าชม :26517

แสดงความคิดเห็น...

*