12 สิงหามหาราชินี

ข่าวสารล่าสุด

สิงหาคม 21, 2014 - โครงการจัดตั้งฟาร์มเกษตรทฤษฏีใหม่ 18  สิงหาคม  2557 ... +++ สิงหาคม 19, 2014 - กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน 19 สิงหาคม 2557  น ... +++ สิงหาคม 19, 2014 - ขอความร่วมมือผลักดันการปฏิรูปนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ผลักดันการป ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แบบสรุปข้อสั่งการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดาวน์โหลดข้ ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - ประชาสัมพันธ์”คืนความสุขให้คนในชาติ” คืนความสุข ผ ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แผนการดำเนินงานปี 2557 แผนการดำเนิ ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แผนสามปี 2557 – 2559 (เพิ่มเติม)ครั้งที่1 แผนสามปีเพิ ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แผนสามปี 2557 – 2559 แผนสามปี-2557-2559 ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แผนสามปี 2556 -2558 (เปลี่ยนแปลง) แผนสามปี 2556-2558 ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แผนสามปี 2556 – 2558 (เพิ่มเติม) แผนสามปี-2556-เ ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แผนสามปี 2556 – 2558 แผนสามปี 2556-2558 ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แผนสามปี 2555 – 2557 แผนสามปี 2555-2557 ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - แผนสามปี 2554-2556 แผนสามปี 2554 ̵ ... +++ สิงหาคม 18, 2014 - ผู้เข้าชม :962 +++ สิงหาคม 13, 2014 - กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่ 12 สิงหาคม 2557 ผู้เข้าชม :2093 ... +++ สิงหาคม 13, 2014 - ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 1/25557 สภาองค์การบ ... +++ กรกฎาคม 14, 2014 - ประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2557 องค์การบริห ... +++ กรกฎาคม 7, 2014 - ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ แผนผังการขอ ... +++ กรกฎาคม 1, 2014 - โครงการสมานฉันท์เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้เข้าชม :8827 ... +++ มิถุนายน 19, 2014 - โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. อบต.บ้านตะโก วันที่  18  มิถ ... +++ webdesign

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาฯ  ผู้นำชุมชนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ผู้เข้าชม :26671

แสดงความคิดเห็น...

*